Településmarketing ismeretek

A települések környezete az elmúlt időszakban alaposan megváltozott, illetve a változás folytonossá és egyre gyorsabbá vált.  Az ehhez való dinamikus alkalmazkodásnak a települések éppen akkor vannak kitéve, amikor a fejlődési és növekedési irányokat is egyre pontosabban kell kitűzniük. A verseny egyre inkább kiteljesedik és erőteljesebbé lesz térségi és regionális szinten is. Ebben az időszakban meghatározóvá válik a továbblépés útjainak megbízható, legbiztonságosabb kiválasztása. Az adódó esélyek kiaknázása, a változó környezet veszélyeivel való szembenézés mind a településtől, önkormányzattól, mind a lakosságtól, az ott működő vállalkozásoktól újabb erőfeszítéseket, ismereteket, képességeket és készségeket igényel.

A képzésről:

A Településmarketing című képzés - a települések stratégiai menedzselésének egyik lehetséges eszközeként - hozzá kíván járulni a marketing gondolkodás népszerűsítéséhez, elmélyítéséhez, a vevő- és lakosságközpontú, piacalakító, környezetorientált szemlélet képviseletéhez. A képzés eligazodást nyújt a nagyobb és kisebb települések számára egyaránt. A marketingalkalmazás távoktatási sorozat egyik célja gyakorlatorientált marketing ismeretek átadása a települések szereplői részére.


Célcsoport:

Ezért ezeket az információkat főként azok az önkormányzati alkalmazottak és településfejlesztéssel foglalkozó szakemberek használhatják sikerrel, amelyek elkötelezték magukat a fejlesztés, fejlődés érdekében.


Képzés moduljai/megszerezhető kompetenciák:

1. modul: "Település és marketing”: döntési képesség a településmarketing ismereteknek a hallgató mindennapjaiban, illetve környezetében játszott szerepéről. (A témakör hasznossági pozicionálása a hallgató munkájával, tevékenységével összefüggésben.) 
2. modul: "Önkormányzat és településmarketing”: az érintett település marketingfejlesztésére való képesség, a településen belüli és települések közötti integrált szolgáltatások létrehozásának képessége.
3. modul: "Településmarketing a gyakorlatban”: empírikus tapasztalatok alapján a szükséges döntések meghozatala a kooperáció és a koordináció vonatkozásában, készségek szerzése a településmarketing szolgáltatások egymás közötti integrált együttműködése érdekében, mindezek előtérbe kerülése az önkormányzati szolgáltatói gyakorlatban.
4. modul: "A településfeltárás eszközei”: a településmarketing tudatossá tételének képessége a hallgató által választott település és/vagy térség vonatkozásában.

Módszer:

A nélkülözhetetlen elméleti törzsanyagot mindenütt gyakorlati példák, ellenőrző listák teszik feldolgozhatóvá. A Településmarketing egy gyakorlati útmutató.
A távoktatási célból történő módszertan azt szolgálja, hogy azok is megismerkedhessenek a települések menedzselésének eszközrendszerével, akik a saját ütemüknek megfelelően szándékoznak haladni, illetve, akik fizikailag távol esnek az ilyen típusú képzésektől, és nem áll módjukban személyesen részt venni azokon.

HÍRLEVÉL

Aktuális akcióinkért, hasznos információkét valamint
pályázati és befektetési híreinkért iratkozzon fel most!